Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Mapa Suímh

Fáilte

Fáilte chuig Scoil na Matamaitice , Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath . Is Páirt é de Dhámh na hInnealtóireachta, na Matamaitice agus Eolaíochta .

Ba chóir fiosrúcháin a sheoladh chuig an oifig riaracháin, go pearsanta le linn uaireanta oifige 9.15-13.00 agus 14.00-17.00, via ríomhphost chuig mathdep@maths.tcd.ie, ar an teileafón le +353-1-896 1949 nó trí fhacs chuig +353- 1-896 2282. .

Conas teacht orainn: Léarscáileanna (dul isteach trí Hamilton Foirgníochta) & Eolas do chuairteorí

Chun tuilleadh eolais ar chur i bhfeidhm ar phost dáimhe nó iardhochtúireachta, féach: Post Oscailte